visia-imaging

VISIA IMAGING

VISIA IMAGING, özellikle oftalmoloji, sitogenetik, hücre patolojisi, otoimmünite, immunoassay (immünolojik test) ağırlıklı olmak üzere çeşitli klinik tanı alanlarında hem yazılım hem donanım çözümleri sunan bir geliştirici ve üreticidir.


1